Pembaharuan (TAJDID)

March 28, 2008 at 4:55 am | Posted in FIQH | Leave a comment

2320_10afp1.jpg

oleh Syeikh Dr Yusuf al-Qaradhawi (dari Laman al-Qaradhawi, 20 Jun 2006)  

al-Fadhil Dr Yusuf al-Qaradhawi mengesahkan bahawa budaya Islam tidak bosan dengan pembaharuan. Mereka mempercayainya didalam diri mereka dan menerimanya dengan tangan terbuka samada ia merupakan pembaharuan agama atau pembaharuan kehidupan. Beliau menganggap bahawa tiada halangan melakukan tajdid fiqh dari mereka-mereka yang mahir. Tambahan Dr Yusuf al-Qaradhawi mengenai soalan terhadap kebenaran seruan-seruan yang mengajak kepada pembaharuan fiqh, beliau berkata : Kita menerima (welcome) tajdid yang benar, dan kita menolak keritikan yang memusnahkan dan pembaziran keatas khazanah fiqh yang menjadi kebanggaan kita semua, kita bertegas terhadap pembid’ah samada dimasa lalu dan kini. 

 Bismillah, Alhamdulillah, Selawat dan Salam keatas Rasulullah, wa ba’du :   Realilti budaya kita ialah tidak bosan dengan pembaharuan, malahan percaya kepadanya, menerima dengan tangan terbuka samada ia berbentuk pembaharuan didalam agama atau pembaharuan didalam penghidupan.  

Makna keinginan kepada pembaharuanBagaimana pula kita tidak percaya kepada pembaharuan sedangkan Rasulullah :saw bersabda dengan jelas kepada umatnya :  

 إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

“Sesungguhnya Allah mengutuskan kepada umat satu ketua pada pada setiap 100 tahun bagi memperbaharui agamanya”  

Bukanlah dengan berkata : Bagaimana boleh memperbaharui agama sedangkan ia adalah nas yang muhkamat, ayat-ayat yang dijunjung dan hadith-hadith yang di muliakan? Sesungguhnya pembaharuan (tajdid) agama bermakna memperbaharui Iman dengannya, memperbaharui kefahaman mengenainya, dan mahir (faqih) didalamnya. Ia juga tajdid/pembaharuan didalam iltizam, amalan dan hukumannya, dan pembaharuan didalam cara berdakwah keatasnya.   Sejarah umat kita mengetahui contoh-contoh mujaddid seperti Umar bin Abdul Aziz yang memperbaharui cara berkhalifah, Imam al-Syafie yang meletakkan ilmu Usul al-Fiqh, al-Ghazali yang menghidupkan Allah dengan Ihya Ulumiddin, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Wazir, Waliullah al-Dahlawi dan sebagainya.  

 Kita mahukan pembaharuan dan bukan kemusnahan dan pembaziran : pembaharuan sesuatu bukan bermakna membuangnya, dan mewujudkan perkara yang baru, maka ini bukan dari sesuatu perkara yang baru. Pembaharuan sesuatu adalah mengekalkan intipati (essence), tanda-tandanya dan ciri-crinya, akan tetapi ia mengembalikan apa yang telah lusuh, dan ia memperkuatkan dari sudut-sudut atau tepi-tepinya yang telah menjadi lemah, sebagai kalau saya ingin pemperbaharui kecintaan kepada arkiologi atau tempat-tempat peningalan silam, maka hendaklah di ‘preserve’ / peliharakan, ciri-cirinya, rohnya dan materialnya dengan apa yang boleh. Dimana pembaharuan dilakukan keatas warna bangunannya, memperbaiki jalan masuknya dan mempercantikkan jalan yang menghala kepadanya.   Tajdid didalam agama hendaklah dilakukan dari dalam, menggunakan alat-alat yang dibenarkan oleh syara’, yang dilakukan oleh ahli-ahlinya, ulama-ulama’, dan tidak memalsu keatas ahli-ahlinya dan tidak boleh memasukkan unsur-unsur yang pelik dan tidak memasukkan dengan paksaan. Kita melihat ramai pada masa kini memasukkan diri mereka didalam agama, dan setiap mereka memperakui bahawa ini adalah pembaharuan agama, Syiekh bagi Islam, dan Imam pada zamannya.  

 Dikalangan mereka pada masakini yang membaca al-Quran dengan cara bacaan yang baru, dimana mereka telah menolak bacaan umat lalu yang sudah menjangkau empat belas abad lamanya. Mereka telah menolak kesemua khazanah yang ada, mereka telah menghantarnya kepada bakul sampah. Maka mereka bermula dengan kosong, tidak bergantung kepada Hadith Marfu’, tidak ada athar dari para sahabat, dan tidak ada qaul sahih dari para tabien, tidak diambil (cited) pandangan dari Imam-Imam didalam bidang bahasa, fiqh dan tafsir. Dia berseorangan pada masa berhujah, dianggap jahil, dia akan membawa apa-apa tafsiran dan pendapat yang merendahkan Allah dari penguasaannya, dan hujah tidak bergantung kepadanya. Yang menghairankan bahawa yang menuduh ini tidak pandai dengan ayat-ayat al-Quran yang sahih, bukan sahaja dia tidak menghafal al-Quran, bahkan dia tidak mengetahui baris depan dan baris atas, tidak mengetahui Faa’il dan Maf’ul.  

Mereka yang ingin membuang fiqh keseluruhannya, seperti fiqh sahabat, fiqh tabien, fiqh pengikut imam-imam, atau lain-lain pengikut, maka sesungguhnya kita telah memukulnya ke tengah-tengah dinding. Dengan menggunakan perundangan dan hak asasi manusia, yang tidak dijumpai didalam umat dari kalangan umat-umat yang lain, yang mengiktiraf kelebihan dan nilainya, dan keluasan negara Arab dan bukan Arab, dari Timur dan Barat, maka Seminar Antarabangsa telah mengenakannya didalam undang-undang di Hague dan Paris dan selain darinya.    Jika datang seorang yang tidak pandai membaca lembaran dari kitab Usul Fiqh, contoh al-Risalah karangan al-Syafie, atau al-Burhan karangan Imam al-Haramain, atau al-Mustashghi karangan al-Ghazali, atau al-Mahshul karangan al-Raazi, atau Muwafaqat karangan al-Syathibi, atau kitab fiqh misalnya al-Zakhirah karangan al-Iraqi, atau al-Majmu’ karangan al-Nawawi atau al-Mughni karangan Ibn Qudamah, dia berkata kepada kami bahawa kamu buang fiqh ini yang melambatkan kamu dan yang telah beku. Apakah dosa fiqh? Apakah dosa umat?

 Apakah kerana seorang lelaki yang tidak pandai membaca, tidak memahami dan tidak boleh mengambil munafaat darinya? Apakah dosa fiqh apabila umat tidak pandai mengambil pengajaran dari Khazanah lama? Apakah pengambilan dari ijtihad baru dianggap berubah mengikut masa, tempat dan manusia?    Dan ada juga dari kalangan mereka yang berpaling dari hadith Rasulullah :saw kerana didalam buku-buku itu terdapat hadith-hadith dhaef, hadith palsu, hadith yang tidak ada asalnya, dan dari muhadith yang menutup aqal dari menerima pemindahan ini, dan mereka yang menyokong kejumudan dan ketaqlidan didalam menghadapi ijtihad dan tajdid.   Kesan ini adalah kerana sesungguhnya mereka tidak menyelami budaya kita secara mendalam, dan mereka tidak tahu apa yang membangkitkan umat didalam cara mereka memelihara warisan Nabinya, dan sesungguhnya Allah menyediakan ilmu kenabian yang menafikan distorsi (pencerobohan), dan penyamaran orang-orang salah, dan pentafsiran Jahiliyah.  

Kesan buruknya ialah sesungguhnya mereka tidak kenal umat mereka, mereka tidak menjangka jumlahnya, walaupun ia merupakan kumpulan yang bodoh, dan ulama’ mereka adalah dari kalangan yang bodoh, yang menyebarkan tuduhan-tuduhan dan ilusi memperdayakan mereka, dan mereka jahil bahawa umat tidak menyetujui kesesatan mereka. Inilah yang al-Quran buktikan, apa yang disokong oleh sunnah dan apa yang sejarah telah mempercayai.

Sebagaimana firman Allah swt :-   وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan itu, ada satu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan dengannya mereka menjalankan keadilan. ” [surah al’Araraf : 181] 
 

Ayat ini bekekalan hingga akhir waktu, dan manusianya masih kekal, sebagaimana firman Allah swt :-

   فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ
“Oleh itu, jika orang-orang (kafir) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum (lain) yang tidak akan mengingkarinya. ” [surah al-Baqarah : 89] 
 

 Bagi hadith pula, telah diperluaskan hadith-hadith sahih dari beberapa sahabat yang tidak mungkin berpakat didalam riwayat untuk berbohong keatas Rasulullah :saw. Kesemua hadith-hadith ini di miliki oleh umat kerana sesungguhnya : “Tidak akan datang satu kaum pada mereka yang berdiri diatas kebenaran, tidak akan mudarat mereka yang di cerobohi sehinggalah datang perintah Allah keatas itu”. Dinamakan golongan ini oleh beberapa ulama’ sebagai golongan yang menang, maka kumpulan ini mewakili injab keselamatan bagi umat, mempelajari kejahilan, dan kembali pelik, mengatasi mereka yang sesat sehingga datangnya kiamat.  

 Bagi sejarah pula, maka benarlah kata al-Quran yang Agung dan Sunnah yang Mulia, bahawa masa tidak lekang dari ulama’-ulama’ yang menolak bid’ah, dan memerangi kebatilan, sebagaimana kata Ali ra. : “Bumi ini tidak akan lekang dari pelaksana Allah dengan kehendaknya”.    

sumber : تجديد الفقه .. حقيقته وضوابطه

http://www.qaradawi.net/site/topics/printArticle.asp?cu_no=2&item_no=4322&version=1&template_id=130&parent_id=17

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: