AQ 1.0: MuqaddimahTafsir Ahkamul Quran-2

October 23, 2008 at 3:14 am | Posted in AL-QURAN | 1 Comment

Pra-syarat bagi yang ingin mengikuti kuliah Tafsir ahkam cyber ialah membaca kitab Syaikh Muhd bin Saleh bin Uthaimiin, terjemahan Jahabersa oleh ust Fadhlan Uthman, ditahqiq oleh Kapten UHF berjodol ” Pengenalan kepada ilmu asas dalam usyul Tafsir, cetakan pertama 2005. Harga RM 9.00 sahaja.

1. Nama surah: al-Fatihah

Surah ini mempunyai nama yang banyak. Imam al-Qurthubi menghitungnya 12 nama semuanya, manakala al-Alusi (w. 1270H) menghitung 22 nama. Keluar dari khilaf: kita cuma perlu tahu nama-nama yang masyhur sahaja, antaranya:

a. al-Fatihah (pembuka kata), kata ustaz sayyid Rashid Ridha (tafsir al-Fatihah/tafsir al-Manar), inilah namanya yang paling terkenal. Kata Syaikh Muhammad bin Saleh al-Uthaimiin (tafsir Ibn Uthaimin/Juzz ‘Amma), dinamakan al-fatihah kerana al-Qur:an dibuka dengan surah ini. Ia juga mendahului al-Qur:an kerana ia adalah surah pertama yang diturunkan secara lengkap sekaligus (Tafsir uthaimin, KSA dan tafsir al-Manar dari kata2 Imam Muhammad Abduh)

b. Ummul Qur:an/Ummul Kitab (induk AQ). Tafsir syaikh Uthaimin, dinamakan ummul kitab kerana sesuatu yang dijadikan rujukan dinamakan ummu (induk), ia mengandungi makna global AQ: tauhid, ahkam, dosa-pahala dan jalan hidup manusia. Kata al-Hasan (Basri), sesiapa yang memahami tafsir surah ini telah memahami seluruh tafsir AQ (al-Baihaqi, syu’bu al-Iman (2/87, Dar alKutub al-Misriyah).

c. as-Sab’ul Matsaani (tujuh ayat yang dibaca berulang kali(dalam solat)

Dalil hadith:
وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ، أم القرآن ، وهي فاتحة الكتاب
Dari Abu Hurayra ra,” sabda (saw)” dialah (al-Fatihah) tujuh yg berulang, Qur:an yang agung, ummul Qur:an dan Pembuka al-kitab. [sahih, al-Baihaqi, sunan alkubra, 2/45)
هي أم القرآن ، وهي فاتحة الكتاب ، وهي السبع المثاني
terjemah:”dialah ummul Qur:an, pembuka Kitab, dan Tujuh yang berulang”
Tafsir Tabari dari Abu Hurayrah ra.
{ الحمد لله رب العالمين } أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني
terjemah, dari Abu hurayrah ra: (sabda saw) ” (al-Fatihah) dialah ummul Qur:an, ummul kitab dan tujuh yang berulang.” [HR Bukhari, Abu Daud, Termidzi, Ahmad, al-Albani, sahih Abu Daud, 1457)
Inilah antara nama surah ini yang paling masyhur dan memadai kita tahu.

bersambung..

sumber: http://www.al-fikrah.net/Forums/viewtopic/p=4039.html#4039

Advertisements

1 Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. […] October 23, 2008 at 3:14 am | Posted in AL-QURAN  |  Leave a comment […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: